Prevajalci

Če iščete prevajalce, ki vam po ugodni ceni hitro in kakovostno prevedejo besedilo, potem je prevajalska agencija Optimus Lingua pravi naslov za vas. Obiščite nas na naši spletni strani: www.optimus-prevajanje.com

Prevodi

Prevajalci in gospodarstvo

V splošnem velja, da so prevajalske storitve v veliki meri odvisne od gospodarstva, saj so prav podjetja tista, ki veliko povprašujejo po prevodih. V zadnjih letih beležimo tako v Sloveniji kot v tujini znatno gospodarsko krizo, ki je pomembno vplivana tudi na jezikoslovne storitve. Kljub temu pa je mogoče reči, da jezikoslovne storitve ne spadajo med najbolj ciklične panoge, kamor npr. spada avtomobilska industrija (ciklični gospodarski sektorji so tisti, ki so najbolj občutljivi na recesijo). S tega vidika so jezikoslovne storitve, kot so prevajanje in lektoriranje manj odvisne od gospodarskih gibanj v primerjavi z že zgoraj omenjeno avtomobilsko industrijo.

Teorije prevajanja

O prevajanju obstaja vrsta različnih teorij, ki se lahko med seboj deloma tudi izključujejo. Razlike pa gre morda iskati ravno v tem, da dajejo različne znanosti in vede prednost različnim ravnem besedila. Tako je na primer pri prevajanju pogodb in drugih pravnih besedil temeljnega pomena natančnost, pri prevodih literarnih ali marketinških besedil pa je več variabilnih elementov, ki jih prevajalec lahko izpusti oziroma napiše na drugačen način, saj je pomembnejše, da je prevod po učinku na bralca enak originalu, ne gre pa toliko za natančnost.

Predlagatelji tehničnih zahtev pri projektu

Nekako je najbolj logično, da sta v procesu prevajanja zajeti dve strani in sicer stran naročnika oz. kontaktna oseba iz te smeri in stran prevajalca oz. prevajalec ali prevajalska agencija. Na začetku projekta je najbolje, če se določi neko izhodiščno točko, ki je bistvenega pomena. Ta točka pa zajema več zadev in sicer – jezik, v katerem je besedilo, katerega se potrebuje prevod, napisano in jezik, v katerega mora biti besedilo prevedeno. Posameznik oz. naročnik mora potem najti primernega prevajalca ali prevajalce in skleniti dogovor o sprejemu naročila.

Država je zelo velik naročnik prevajalskih storitev in tako tudi vpliva na količino prevodov v posamezni jezik. Predvsem gre za razog, da je naša država vključena v številne mednarodne organizacije in zveze. Zagotovo je ena najpomembnejših Evropska unija. In zaradi te povezanosti, se številna besedila prevaja v angleški in druge evropske oziroma svetovne jezike.Zanimivo je tudi, da ima Evropska Unija svoj prevajalski servis, ki spada med največje prevajalske agencije na svetu.

Težave pri prevajanju literarnih tekstov

Pri literarnem prevajanju gre za zelo specifično vrsto prevajanja. Če je pri prevajanju znanstvenih in tehničnih tekstov neposreden pomen zelo pomemben in kononativne ravni ni potrebno nujno ohraniti, so pri literarnih tekstih pomembni tudi zven in ritem besedila. Zato je pomembno, da pri literarnih tekstih dosežemo iste učinke tudi v ciljnem jeziku, kar pa zahteva od prevajalca višji nivo kakovosti in obvladanja jezika. Za literarne tekste je tako še dodatno pomembno, da stranka za prevod svojega besedila res pridobi dobrega prevajalca, ki bo pri prevajanju dosegal zgornje kakovosti.

Prevodi v poletnih časih

V poletnih časih je razumljivo nekoliko manj povpraševanja po prevodih saj je veliko ljudi na dopustih in zato seveda upade povpraševanje tako fizičnih oseb kot povpraševanje podjetij po prevodih. V podjetjih tudi zato, ker se čez poletje večinoma ne začenjajo ali na polno delujejo projekti, ki pogosto privedejo do povpraševanja po prevajanju. Je pa zato iz tega razloga nekoliko več povpraševanja po prevodih v času ko se ljudje spet vrnejo z dopustov.

Prevajalci in hitrost prevajanja

V splošnem velja, da lahko prevajalec na dan prevede le neko število strani, zato ni mogoče pričakovati, da bi stranka lahko pridobila npr. 200-stransko besedilo prevedeno v enem dnevu. V splošnem nekako velja, da prevajalec tipično prevede 5 strani na dan, lahko pa je to število seveda tudi višje ali nižje, odvisno od prevajalca in zahtevnosti teksta. Če želi stranka, da se zelo obsežno besedilo prevede v relativno hitrem času je potem ena rešitev ta, da se besedilo razdeli med več prevajalcev, kjer pa je potem problem, da morda prevedeno besedilo ni povsod, npr. pri določenih izrazih enako prevedeno.

Prevajalci in ekonomsko okolje

Za prevajalce v trenutnem ekonomskem okolju velja, da pri svojih naročilih niso tako močno izpostavljeni ekonomskemu okolju, kot v primeru, če bi bili zaposleni v enem izmed najbolj problematičnih sektorjev, npr. avto industriji ali finančni industriji. Se pa seveda pozna pri naročilih predvsem pri tistih podjetjih, ki so izvozno usmerjena saj imajo zaradi globalnega ohlajanja gospodarstva manj naročil in zato potrebujejo tudi manj prevodov in to posledično pomeni tudi manj povpraševanja po storitvah prevajanja oziroma storitvah prevajalcev. Ta situacija bo verjetno trajala še kar nekaj časa, saj se za krizo zdi, da ne bo zelo hitro ponehala, kot je sprva kazalo.

Prevajanje z lektoriranjem

Stranke, ki naročajo prevajanje se pogosto odločijo, da ob prevodu besedila naročijo še končno lekturo besedila. Prevod sam namreč ne pomeni samodejno tudi tega, da je prevod lektoriranje, se pravi, da se popravi slovnica in se besedilo stilsko uredi, temveč je to pri večini prevajalskih agencijah dodano kot posebna storitev. Lektoriranje končnega prevoda je smiselno, ker se s tem izboljša kakovost takšnega besedila. Cenovno gledano tudi ne gre za velik zalogaj, saj so običajno cene lektoriranja na stran precej nižje od cen prevajanja. tevilke se razlikujejo, ampak v povprečju je cena lektoriranja na stran nekako 20 odstotkov cene prevajanja na stran.

Pomen jezikov

Če človek malo pomisli je kar malo presenetljivo, kako velik pomen imajo jeziki. Jezik je npr. tisti, ki nam v veliki meri omogoča, da razmišljamo o svojih idejah, ciljih,… in jih potem tudi uresničimo. Če se npr. ozremo na področja tehnologije, kulture, znanosti,…., je jezik tisti, ki nam omogoča dosežke na teh področjih. In tudi preko jezika med samo komuniciramo in se sporazumevamo. S tega vidika je zelo pomembno, da vse kar bi lahko bilo pomembno z jezikovnega vidika, tudi podpiramo. Tega se zaveda tudi Evropska Unija, ki je pravzaprav utemeljena na svoji jezikovni raznovrstnosti in ki vlaga obsežna sredstva v razvijanje jezikovnih tehnologij. Glede na obseg uporabe lahko že majhni napredki vodijo do znatnih izboljšanj produktivnosti in s tem upravičenja investicij.