Prevajanje

Če iščete prevode besedil iz/v tuji jezik je prevajalska agencija Optimus Lingua pravi naslov za vas. Z dolgoletno tradicijo ponujamo prevajalske storitve s številnih področij. Prevajalske projekte smo izvedli že za več kot 900 klientov. Obiščite nas na spletni strani: www.optimus-prevajanje.com

Prevodi

Iskanje prostih delovnih mest v Avstriji

Vedno več Slovencev se odloča, da si zaradi pomanjkanja delovnih mest v Sloveniji, delo poišče v Avstriji. Slovence Avstrija privlači zaradi bližine, dobrega sistema socialne zaščite ter višjega življenjskega standarda ter posledično višjih plač. Največja omejitev pri iskanju dela je znanje nemškega jezika, zato se veliko kandidatov za delo odloči za tečaje nemškega jezika preden se odpravijo na delo v Avstrijo.

Ker je Avstrija država Evropske unije posebno delovno dovoljenje za državljane Slovenije ni potrebno, prav tako je enostaven tudi sistem priznavanja izobrazbe. V Avstriji je stopnja brezposelnosti najnižja v Evropi, in sicer je bila leta 2014 okoli 5 %.

Iskanje prostih delovnih mest v Avstriji se po navadi prične na spletni strani EURES, Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost. Na portalu lahko poleg zaposlitvenih oglasov najdemo tudi veliko koristnih informacij o trgu dela ter pogojih življenja in dela v Avstriji.

Najbolj popularen avstrijski portal za zaposlitev je karriere.at. Poleg največje izbire prostih del v Avstriji lahko na portalu najdemo tudi druge uporabne informacije o zaposlovanju. Pri uporabi portala pa je zelo pomembno znanje nemškega jezika.

Prevajalci in gospodarstvo

V splošnem velja, da so prevajalske storitve v veliki meri odvisne od gospodarstva, saj so prav podjetja tista, ki veliko povprašujejo po prevodih. V zadnjih letih beležimo tako v Sloveniji kot v tujini znatno gospodarsko krizo, ki je pomembno vplivana tudi na jezikoslovne storitve. Kljub temu pa je mogoče reči, da jezikoslovne storitve ne spadajo med najbolj ciklične panoge, kamor npr. spada avtomobilska industrija (ciklični gospodarski sektorji so tisti, ki so najbolj občutljivi na recesijo). S tega vidika so jezikoslovne storitve, kot so prevajanje in lektoriranje manj odvisne od gospodarskih gibanj v primerjavi z že zgoraj omenjeno avtomobilsko industrijo.

Teorije prevajanja

O prevajanju obstaja vrsta različnih teorij, ki se lahko med seboj deloma tudi izključujejo. Razlike pa gre morda iskati ravno v tem, da dajejo različne znanosti in vede prednost različnim ravnem besedila. Tako je na primer pri prevajanju pogodb in drugih pravnih besedil temeljnega pomena natančnost, pri prevodih literarnih ali marketinških besedil pa je več variabilnih elementov, ki jih prevajalec lahko izpusti oziroma napiše na drugačen način, saj je pomembnejše, da je prevod po učinku na bralca enak originalu, ne gre pa toliko za natančnost.

Predlagatelji tehničnih zahtev pri projektu

Nekako je najbolj logično, da sta v procesu prevajanja zajeti dve strani in sicer stran naročnika oz. kontaktna oseba iz te smeri in stran prevajalca oz. prevajalec ali prevajalska agencija. Na začetku projekta je najbolje, če se določi neko izhodiščno točko, ki je bistvenega pomena. Ta točka pa zajema več zadev in sicer – jezik, v katerem je besedilo, katerega se potrebuje prevod, napisano in jezik, v katerega mora biti besedilo prevedeno. Posameznik oz. naročnik mora potem najti primernega prevajalca ali prevajalce in skleniti dogovor o sprejemu naročila.

Država je zelo velik naročnik prevajalskih storitev in tako tudi vpliva na količino prevodov v posamezni jezik. Predvsem gre za razog, da je naša država vključena v številne mednarodne organizacije in zveze. Zagotovo je ena najpomembnejših Evropska unija. In zaradi te povezanosti, se številna besedila prevaja v angleški in druge evropske oziroma svetovne jezike.Zanimivo je tudi, da ima Evropska Unija svoj prevajalski servis, ki spada med največje prevajalske agencije na svetu.

Težave pri prevajanju literarnih tekstov

Pri literarnem prevajanju gre za zelo specifično vrsto prevajanja. Če je pri prevajanju znanstvenih in tehničnih tekstov neposreden pomen zelo pomemben in kononativne ravni ni potrebno nujno ohraniti, so pri literarnih tekstih pomembni tudi zven in ritem besedila. Zato je pomembno, da pri literarnih tekstih dosežemo iste učinke tudi v ciljnem jeziku, kar pa zahteva od prevajalca višji nivo kakovosti in obvladanja jezika. Za literarne tekste je tako še dodatno pomembno, da stranka za prevod svojega besedila res pridobi dobrega prevajalca, ki bo pri prevajanju dosegal zgornje kakovosti.

Prevodi v poletnih časih

V poletnih časih je razumljivo nekoliko manj povpraševanja po prevodih saj je veliko ljudi na dopustih in zato seveda upade povpraševanje tako fizičnih oseb kot povpraševanje podjetij po prevodih. V podjetjih tudi zato, ker se čez poletje večinoma ne začenjajo ali na polno delujejo projekti, ki pogosto privedejo do povpraševanja po prevajanju. Je pa zato iz tega razloga nekoliko več povpraševanja po prevodih v času ko se ljudje spet vrnejo z dopustov.

Prevajalci in hitrost prevajanja

V splošnem velja, da lahko prevajalec na dan prevede le neko število strani, zato ni mogoče pričakovati, da bi stranka lahko pridobila npr. 200-stransko besedilo prevedeno v enem dnevu. V splošnem nekako velja, da prevajalec tipično prevede 5 strani na dan, lahko pa je to število seveda tudi višje ali nižje, odvisno od prevajalca in zahtevnosti teksta. Če želi stranka, da se zelo obsežno besedilo prevede v relativno hitrem času je potem ena rešitev ta, da se besedilo razdeli med več prevajalcev, kjer pa je potem problem, da morda prevedeno besedilo ni povsod, npr. pri določenih izrazih enako prevedeno.

Prevajalci in ekonomsko okolje

Za prevajalce v trenutnem ekonomskem okolju velja, da pri svojih naročilih niso tako močno izpostavljeni ekonomskemu okolju, kot v primeru, če bi bili zaposleni v enem izmed najbolj problematičnih sektorjev, npr. avto industriji ali finančni industriji. Se pa seveda pozna pri naročilih predvsem pri tistih podjetjih, ki so izvozno usmerjena saj imajo zaradi globalnega ohlajanja gospodarstva manj naročil in zato potrebujejo tudi manj prevodov in to posledično pomeni tudi manj povpraševanja po storitvah prevajanja oziroma storitvah prevajalcev. Ta situacija bo verjetno trajala še kar nekaj časa, saj se za krizo zdi, da ne bo zelo hitro ponehala, kot je sprva kazalo.

Prevajanje z lektoriranjem

Stranke, ki naročajo prevajanje se pogosto odločijo, da ob prevodu besedila naročijo še končno lekturo besedila. Prevod sam namreč ne pomeni samodejno tudi tega, da je prevod lektoriranje, se pravi, da se popravi slovnica in se besedilo stilsko uredi, temveč je to pri večini prevajalskih agencijah dodano kot posebna storitev. Lektoriranje končnega prevoda je smiselno, ker se s tem izboljša kakovost takšnega besedila. Cenovno gledano tudi ne gre za velik zalogaj, saj so običajno cene lektoriranja na stran precej nižje od cen prevajanja. Å tevilke se razlikujejo, ampak v povprečju je cena lektoriranja na stran nekako 20 odstotkov cene prevajanja na stran.