Država je zelo velik naročnik prevajalskih storitev in tako tudi vpliva na količino prevodov v posamezni jezik. Predvsem gre za razog, da je naša država vključena v številne mednarodne organizacije in zveze. Zagotovo je ena najpomembnejših Evropska unija. In zaradi te povezanosti, se številna besedila prevaja v angleški in druge evropske oziroma svetovne jezike.Zanimivo je tudi, da ima Evropska Unija svoj prevajalski servis, ki spada med največje prevajalske agencije na svetu.