Nekako je najbolj logično, da sta v procesu prevajanja zajeti dve strani in sicer stran naročnika oz. kontaktna oseba iz te smeri in stran prevajalca oz. prevajalec ali prevajalska agencija. Na začetku projekta je najbolje, če se določi neko izhodiščno točko, ki je bistvenega pomena. Ta točka pa zajema več zadev in sicer – jezik, v katerem je besedilo, katerega se potrebuje prevod, napisano in jezik, v katerega mora biti besedilo prevedeno. Posameznik oz. naročnik mora potem najti primernega prevajalca ali prevajalce in skleniti dogovor o sprejemu naročila.