O prevajanju obstaja vrsta različnih teorij, ki se lahko med seboj deloma tudi izključujejo. Razlike pa gre morda iskati ravno v tem, da dajejo različne znanosti in vede prednost različnim ravnem besedila. Tako je na primer pri prevajanju pogodb in drugih pravnih besedil temeljnega pomena natančnost, pri prevodih literarnih ali marketinških besedil pa je več variabilnih elementov, ki jih prevajalec lahko izpusti oziroma napiše na drugačen način, saj je pomembnejše, da je prevod po učinku na bralca enak originalu, ne gre pa toliko za natančnost.