V splošnem velja, da so prevajalske storitve v veliki meri odvisne od gospodarstva, saj so prav podjetja tista, ki veliko povprašujejo po prevodih. V zadnjih letih beležimo tako v Sloveniji kot v tujini znatno gospodarsko krizo, ki je pomembno vplivana tudi na jezikoslovne storitve. Kljub temu pa je mogoče reči, da jezikoslovne storitve ne spadajo med najbolj ciklične panoge, kamor npr. spada avtomobilska industrija (ciklični gospodarski sektorji so tisti, ki so najbolj občutljivi na recesijo). S tega vidika so jezikoslovne storitve, kot so prevajanje in lektoriranje manj odvisne od gospodarskih gibanj v primerjavi z že zgoraj omenjeno avtomobilsko industrijo.