V splošnem velja, da lahko prevajalec na dan prevede le neko število strani, zato ni mogoče pričakovati, da bi stranka lahko pridobila npr. 200-stransko besedilo prevedeno v enem dnevu. V splošnem nekako velja, da prevajalec tipično prevede 5 strani na dan, lahko pa je to število seveda tudi višje ali nižje, odvisno od prevajalca in zahtevnosti teksta. Če želi stranka, da se zelo obsežno besedilo prevede v relativno hitrem času je potem ena rešitev ta, da se besedilo razdeli med več prevajalcev, kjer pa je potem problem, da morda prevedeno besedilo ni povsod, npr. pri določenih izrazih enako prevedeno.