Če človek malo pomisli je kar malo presenetljivo, kako velik pomen imajo jeziki. Jezik je npr. tisti, ki nam v veliki meri omogoča, da razmišljamo o svojih idejah, ciljih,… in jih potem tudi uresničimo. Če se npr. ozremo na področja tehnologije, kulture, znanosti,…., je jezik tisti, ki nam omogoča dosežke na teh področjih. In tudi preko jezika med samo komuniciramo in se sporazumevamo. S tega vidika je zelo pomembno, da vse kar bi lahko bilo pomembno z jezikovnega vidika, tudi podpiramo. Tega se zaveda tudi Evropska Unija, ki je pravzaprav utemeljena na svoji jezikovni raznovrstnosti in ki vlaga obsežna sredstva v razvijanje jezikovnih tehnologij. Glede na obseg uporabe lahko že majhni napredki vodijo do znatnih izboljšanj produktivnosti in s tem upravičenja investicij.