Stranke, ki naročajo prevajanje se pogosto odločijo, da ob prevodu besedila naročijo še končno lekturo besedila. Prevod sam namreč ne pomeni samodejno tudi tega, da je prevod lektoriranje, se pravi, da se popravi slovnica in se besedilo stilsko uredi, temveč je to pri večini prevajalskih agencijah dodano kot posebna storitev. Lektoriranje končnega prevoda je smiselno, ker se s tem izboljša kakovost takšnega besedila. Cenovno gledano tudi ne gre za velik zalogaj, saj so običajno cene lektoriranja na stran precej nižje od cen prevajanja. Å tevilke se razlikujejo, ampak v povprečju je cena lektoriranja na stran nekako 20 odstotkov cene prevajanja na stran.